Cookie

Používání osobních údajů Poskytnuté osobní údaje jsou shromažďovány zejména za účelem: Používání služeb a produktů poskytovaných Společností či třetími osobami na základě smluvního ujednání se Společností a vypořádání všech práv a povinností vyplývající z objednávky dané služby a produktu (včetně např. administrace a provedení platby za danou službu či produkt) Získání výhry ve spotřebitelských soutěžích

Říjen 28, 2017