Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 

 

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného internetovým obchodem http://www.valledongiulio.cz/ se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem je v případě našeho internetového obchodu elektronická pošta.

 

Identifikace zboží a cena

 

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v korunách českých a zahrnuje či 9% DPH.

 

Při objednávce do 5.000 Kč bude připočteno poštovné dle sazebníku.Při objednávce nad 5.000 Kč je dopravné zdarma. Toto platí jen pro zákazníky z ČR.

 

Objednávka

 

Smlouva o koupi zboží nabízeného v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Po obdržení řádně vyplněné objednávky bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky.

 

Prodávající je v některých případech (množství zboží, výše ceny atd.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky a žádat o zaslání zálohy na svůj účet. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí a dále bez udání důvodu.

 

V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů.

 

Dodání zboží a platba

 

Zboží je dodáváno dobírkou, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro území ČR a SR) nebo může být zboží vyzvednuto kupujícím osobně na adrese naší prodejny.

 

Při dodávce zboží na dobírku platí kupující za zboží v hotovosti v okamžiku převzetí zboží.

 

Při platbě bankovním převodem je zboží odesíláno po připsání částky v plné výši ceny objednaného zboží na účet prodávajícího.

Podklady k platbě Vám budou zaslány po zpracování objednávky.

 

Při osobním odběru objednávky platí kupující za zboží v hotovosti na prodejně.

 

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout a ověřit zda nedošlo k mechanickému poškození obalu. V případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození neprodleně informovat prodávajícího.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 ti dnů od převzetí zboží, které mu bylo zasláno na dobírku (nevztahuje se na osobní odběr zboží na prodejně).

Zboží, které bude kupující vracet musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží zasílejte na naši adresu doporučeně a pojištěné (neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám).

 

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží (vyjma dopravného) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá do doby plnohodnotného dodání zboží.

 

Záruka a reklamace

 

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

 

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

 

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem nebo zanedbanou údržbou.

 

Vyskytne-li se na Vašem zboží vada, která spadá do záruky, spojte se prosím s námi e-mailem nebo telefonicky. V závislosti na druhu závady Vás budeme informovat o dalším postupu řešení reklamace.